อาคารสำนักงานใหญ่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Location:
Year
Client/Owner:
Status:
Building Area: 81,621 ตร.ม.
Project Value: 2,796,000,000 บาท
Collaborators: