อาคารสำนักงาน บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด

ทางบริษัทเจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด  เป็นบริษัททำธุรกิจสิ่งพิมพ์มานานกว่า 40 ปี ได้แจ้งถึงความต้องการสร้างสำนักงานใหม่  ภายหลังจากเวนคืนพื้นที่เช่า ห้องแถวบริเวณหลังสวนหลวงหลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2012 และทางครอบครัวเจริญอักษร ตัดสินใจเลือก พื้นที่ริมถนนเจริญราษฎร์เป็นที่ตั้งบ้านหลังใหม่ และมอบหมายให้ทางอาศรมสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบบ้านหลังใหม่

 

แนวความคิดในการออกแบบ

The Paper Lantern   มีวัตถุประสงค์นำสู่แนวความคิดในการออกแบบ 4 ประการ ดังนี้

  1. ส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กร เจริญอักษร กรุ๊ป ในความเป็นองค์กรครอบครัวเดียวกัน
  2. สะท้อนเอกลักษณ์ ความเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจนำเข้ากระดาษและสิ่งพิมพ์รายใหญ่ของประเทศไทย
  3. Tropical & Green Architecture
  4. สถาปัตยกรรมเอเชียร่วมสมัย(Contemporary Asian Architecture)

 

ปัญหา ข้อจำกัด และแนวทางการแก้ไขที่บรรลุผล

  1. การทำงานแบบและก่อสร้างต้องรีบเร่งแข่งกับเวลา  เนื่องจากเจ้าของโครงการมีความจำเป็นที่จะต้องย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ก่อนอาคารจะก่อสร้างแล้วเสร็จ งานแบบและการก่อสร้างต้องฉับไวมาก  ทางอาศรมสถาปนิกฯวางยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา  โดยส่งสถาปนิก Project Manager และ Project Architect  มาอยู่ประจำหน้างานในช่วงเร่งด่วน  เพื่อใกล้ชิดกับทีมก่อสร้างและเจ้าของโครงการในการตัดสินใจและเคลียร์รายละเอียด  ลดขั้นตอนของกระบวนการสื่อสารให้สั้นและกระชับขึ้น
  2. การสื่อสาร ในการทดลองทำสิ่งใหม่ๆ ต้องอาศัยเครื่องมือช่วย   เช่น การทำผนัง Green Wall การทำโดมกระจกเปล่งแสงได้อย่างโคมไฟกระดาษ  ทั้งหมดคือสิ่งใหม่ของทีมออกแบบ   และใหม่สำหรับเจ้าของโครงการ  จึงมีความจำเป็นต้องสร้างเครื่องมือเพื่อให้ช่วยเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน   เราสร้างภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์  สร้างหุ่นจำลอง  หรือแม้กระทั่งทดลองทำ Mock up ตัว Green wall  ขึ้นมาจริงๆ  ทดลองอยู่ 4-5เดือน  จากไม้เลื่อย เป็นไม้พุ่ม

 

องค์ประกอบสำคัญ

The Paper Lantern  โดมกระจก และมีลายสานพื้นบ้านทำหน้าที่เป็น Shading ที่ผิวด้านนอก  The Paper Lantern ทำหน้าที่สื่อสัญลักษณ์เชื่อมโยงกับธุรกิจทางด้านกระดาษที่เปล่งแสงในยามค่ำคืนริมทางด่วนกรุงเทพมหานคร  ภายในโดมใช้เป็นพื้นที่สำหรับ Corporate Museum และจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทสำหรับคู่ค้าและให้ความรู้เรื่องกระดาษแก่ Designer

  1. The Green Wall Facade     โดยรอบของอาคารทางด้านทิศตะวันออก  ทิศตะวันตก และทิศใต้  ช่วยลดทอนแสง และความร้อนจากแสงแดดเข้าสู่ภายในตัวอาคาร   อีกทั้งผลที่ตามมาในมุมมองจาก Inside-out ในส่วนพื้นที่สำนักงาน  ให้ความรู้สึกสบายตา และผ่อนคลายด้วยความเขียวเป็นธรรมชาติ ของผนังต้นไม้ไทรอินโดบนอาคาร
  2. The Green Wall Facade     โดยรอบของอาคารทางด้านทิศตะวันออก  ทิศตะวันตก และทิศใต้  ช่วยลดทอนแสง และความร้อนจากแสงแดดเข้าสู่ภายในตัวอาคาร   อีกทั้งผลที่ตามมาในมุมมองจาก Inside-out ในส่วนพื้นที่สำนักงาน  ให้ความรู้สึกสบายตา และผ่อนคลายด้วยความเขียวเป็นธรรมชาติ ของผนังต้นไม้ไทรอินโดบนอาคาร

 

 

Location: เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
Year
Client/Owner: บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
Status:
Building Area: พื้นที่ใช้สอย 3,450 ตารางเมตร / พื้นที่สัญจร+ที่จอดรถใต้ดิน 5,620 ตารางเมตร
Project Value:
Collaborators: