Bamboo Office ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสถาปนิก บนวิถีพื้นถิ่นร่วมสมัย

Bamboo office เป็นอาคารซึ่งเป็นส่วนต่อขยายของ สำนักงาน สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เมืองที่ผู้คนต้องใช้ชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษ ดังนั้น เราจึงพยายามสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของพวกเรา ให้สะท้อนเป้าหมายขององค์กรที่เคารพและเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ในขณะเดียวกันสถาปัตยกรรมนั้นก็ไปนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ด้วยการนำรูปแบบของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และวัสดุท้องถิ่นที่หาได้ง่ายสามารถปลูกทดแทนได้อย่างไม้ไผ่ มาผสานการใช้อาคารด้วยวิถีร่วมสมัย ออกแบบให้เชื่อมเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับกลุ่มอาคารเดิม เพื่อสร้างความเป็นชุมชนเดียวกัน ผ่านชานขนาดใหญ่ สะพานไม้ไผ่ รวมถึงพื้นที่ใต้ถุนชั้นล่างที่ถูกยกให้มีสัดส่วนที่สูงพร้อมกระจกบานใหญ่ เพื่อเชื่อมต่อมุมมองปฏิสัมพันธ์กับระดับชั้น 1 และ 2 ของอาคารเดิม รวมถึงเปิดรับกับธรรมชาติโดยรอบ

อาคารสำนักงานสำหรับสถาปนิกจำนวน 22 ที่นั่ง พร้อมด้วยห้องประชุมขนาด 15-20 ที่นั่ง 1 ห้องและห้องประชุมขนาด 5-10 ที่นั่ง 2 ห้อง มีชานโดยรอบ และ Common area เพื่อจัดเป็นที่ประชุมทีมย่อยอย่างไม่เป็นทางการได้ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รวมถึงส่วนบริการประกอบด้วยพื้นที่จัดเตรียมอาหารและห้องน้ำ

 

เทคโนโลยีอาคาร

ไม้ไผ่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการก่อสร้าง และใช้เหล็กรูปพรรณเป็นโครงสร้างอาคารอาคารเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกจร (life load) ได้มากขึ้นตรงตามความต้องการของการใช้สอย ช่องเปิดทั้งหมดกรุกระจกเพื่อให้ได้รับแสงธรรมชาติพอเพียง

Double skin wall ชั้นนอกเป็นแผงบังแดดไม้ สามารถปรับองศาได้ เพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร ในขณะเดียวกันก็ได้รับแสงธรรมชาติที่พอดี โดยชั้นในเป็นผนังกระจกที่สามารถเปิดผนังกระจกออกทั้งหมด ให้อากาศเย็นสบายไหลผ่านพื้นที่ว่าง โดยปราศจากการใช้เครื่องปรับอากาศ

วัสดุหลักที่ใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญของอาคารคือ ไม้ไผ่ ร่วมกับวัสดุอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างเหล็กและกระจก
โครงสร้างอาคาร : เหล็กรูปพรรณ
วัสดุพื้นชาน พื้นชั้นลอย พื้นชั้น 2 : พื้นไม้เนื้อแข็ง
วัสดุผนัง : ผนังกระจกบานใหญ่ เพื่อเชื่อมมุมมองกับอาคารเดิมและธรรมชาติ

โครงสร้างและวัสดุมุงหลังคา : ไม้ไผ่

 

การออกแบบผัง

นำลักษณะของที่ว่าง “ใต้ถุน” ตามอย่างเรือนพื้นถิ่นของประเทศไทย มาสร้างสรรค์เป็นพื้นที่สำนักงาน ซึ่งเป็นที่ว่างที่สะท้อนความแนบชิดของผู้ใช้อาคารกับธรรมชาติโดยรอบ ในช่วงเดือน พ.ย. ถึง ก.พ. สามารถเปิดผนังกระจกออกได้ถึง 50 % ให้อากาศเย็นสบายไหลผ่านพื้นที่ว่างของสำนักงาน โดยปราศจากการใช้เครื่องปรับอากาศ

ผังยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งาน โดยออกแบบผังชั้นที่ 2 ของอาคารเป็นพื้นที่ห้องประชุม ประกอบด้วยห้องประชุมขนาด 15-20 ที่นั่ง 1 ห้องและห้องประชุมขนาด 5-10 ที่นั่ง 2 ห้อง ขณะเดียวกันยังสามารถปรับเปลี่ยนเป็นโถงขนาดใหญ่เพื่อรองรับกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น การทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทย เป็นต้น  โดยออกแบบผนังกั้นห้องให้เป็น Modula system สามารถถอดผนังกั้นห้องให้เป็นโถงขนาดใหญ่ได้

 

อยู่ร่วมกับธรรมชาติ

เราให้ความสำคัญกับการรักษาต้นไม้เดิมในพื้นก่อสร้างไว้ทั้งหมด โดยให้อาคารแทรกอยู่กับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ นอกจากนั้นแล้วเราสร้างสรรค์กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรอบอาคารเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับพนักงานทั้งหมดในออฟฟิศ เช่น กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ การทำแปลงปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารมื้อกลางวัน เป็นต้น

 

“สถาปัตยกรรมมีชีวิตและเติบโตไปตามผู้อยู่อาศัย”

ในหลายกรณีสถาปัตยกรรมได้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับอาคารหลังนี้นับเป็นเรื่องท้าทาย ให้เราทดลองสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งท้ายที่สุดนำไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ดีขึ้น

 

 

Location: 397 ถนนพระราม 2 ซอย 33 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
Year 2560
Client/Owner: Arsomsilp institute of the Arts
Status: ก่อสร้างเสร็จแล้ว
Building Area: 554 ตารางเมตร
Project Value: 12 ล้านบาท
Collaborators: