โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนริมคลองตาก๊ก

Location: ต.บางปู จ.สมุทรปราการ
Year
Client/Owner:
Status:
Building Area:
Project Value:
Collaborators: