โครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย มหาวิยาลัยมหิดล

Location: หัวหิน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Year 2012
Client/Owner: มหาวิทยาลัยมหิดล
Status:
Building Area: 54,250 ตร.ม.
Project Value: 1,029,000,000 บาท
Collaborators: