ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จ.นครสวรรค์

Location: มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
Year 2016
Client/Owner: มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
Status: COMPLETE
Building Area: 29,540 Sq.m.
Project Value: 331,000,000 Bahts
Collaborators: