ศูนย์การแพทย์ครบวงจร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

Location: THAMMASAT UNIVERSITY-PATTAYA CAMPUS
Year
Client/Owner: THAMMASAT UNIVERSITY
Status: COMPLETEED CONSTRUCTION DRAWING
Building Area:
Project Value: 10,000,000,000 Bahts
Collaborators: