ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์

Location:
Year
Client/Owner: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Status:
Building Area: 16,000 ตร.ม.
Project Value: 221,000,000 บาท
Collaborators: