การสื่อสารคุณค่าของบ้านพื้นถินเชียงคาน

Location: Chiangkhan, Loei, Thailand
Year
Client/Owner: Chiangkhan Communities
Status: Completed
Building Area:
Project Value:
Collaborators: