สวนศิลป์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (พิพิธภัณฑ์ชุมชนตลาดน้อย)

โครงการ สวนศิลป์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ริเริ่มขึ้นเนื่องในวาระ 100 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครูแห่ง ความจริง ความงาม และ ความดี  แบบอย่างของสามัญชนที่ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติและส่วนรวม โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก บทความ “คุณภาพแห่งชีวิต, ปฏิทินแห่งความหวัง, จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ข้อเรียกร้อง “รัฐสวัสดิการ” ในสังคมไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ , ตุลาคม 2516   ตลาดน้อย “บ้านเกิด”ของ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ โดยเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากย่านเยาวราชอันเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานของกรุงเทพมหานครเป็นส่วนหนึ่งของอู่อารยธรรม (Natural Feature) ที่สะท้อนการตั้งถิ่นฐานในยุคเริ่มต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ มีพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยายาวต่อเนื่องถึง 750 เมตร  ปัจจุบันตลาดน้อย เป็น “ย่านเชียงกง” ทำการค้าขายอะไหล่และเครื่องยนต์เก่าที่มีประวัติศาตร์มายาวนานมาก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ริเริ่มด้วยคนจีนที่มาตั้งรกรากในประเทศไทย ตลาดน้อยมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีความร่มรื่น แทรกอยู่ในพื้นที่ชุมชน แต่ยังขาดการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของเมือง…

Read More

The Bangkok Cultural Hill

“We create a place that improve human life.” The Bangkok Cultural Hill is an urban development project within one of the most significant business district in Bangkok; its uniqueness strikes from it prominent point of location that will become an important interchange between two underground transportation lines. The location has a promising potential to become…

Read More

Sappaya-Sapasathan

The Sappaya-Sapasathan  is the third parliament house of Thailand replaced the original building Parliament House of Thailand that near Dusit Zoo. The Sappaya-Sapasathan is located on Kiakkai Road along the Chao Phraya River. The project was initiated in July 2008, when Samak Sundaravej became Prime Minister. Sappaya-Sapasathan is the winner from the new parliament design contest by Theerapol Niyom the National Artist of Visual Arts.…

Read More