โรงพยาบาลบางปะกอก 9

Location:
Year
Client/Owner: โรงพยาบาลบางปะกอก 9
Status:
Building Area:
Project Value: 1,200,000,000
Collaborators: