โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์พัทยา

พัทยา

ปี พ.ศ. 2564
ที่ตั้ง พัทยา
ประเภท โรงพยาบาล


รางวัล

BCI Asia Top Ten Architect Awards 2021

BCI Asia

OTHER AWARDS