โรงพยาบาลราชพฤกษ์

456 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

ปี พ.ศ. 2559-2561
ที่ตั้ง 456 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
ประเภท โรงพยาบาล


รางวัล

ASA ARCHITECTURAL DESIGN AWARDS 2020 : SILVER AWARD

สมาคมสถาปนิกสยามในพระราชูปถัมภ์

OTHER AWARDS