บุณยัษฐิติ วิลล่า

จ.จันทบุรี

ปี พ.ศ. 2565
ที่ตั้ง จ.จันทบุรี
ประเภท สถาปัตยกรรมที่เข้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารเดิม


รางวัล

ASA ARCHITECTURAL DESIGN AWARDS 2022 : SILVER AWARD

สมาคมสถาปนิกสยามในพระราชูปถัมภ์

OTHER AWARDS