บ้านก๋ง

กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2556
ที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร
ประเภท บ้านพักอาศัย


รางวัล

ASA ARCHITECTURAL DESIGN AWARDS 2016 : SILVER AWARD

สมาคมสถาปนิกสยามในพระราชูปถัมภ์

OTHER AWARDS