บ้านก๋ง

กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2556
ที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร
ประเภท บ้านพักอาศัย


รางวัล

Silver Medal Award 2016

From the Architects regional Council Asia. (ACASIA)

OTHER AWARDS