ห้องสมุดเก๋งเรือลอยฟ้าท่าฉลอม

ต.ท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร

ปี พ.ศ. 2565
ที่ตั้ง ต.ท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร
ประเภท สถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นเรื่องความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สังคม หรือชุมชน


รางวัล

ASA ARCHITECTURAL DESIGN AWARDS 2022 : SILVER AWARD

สมาคมสถาปนิกสยามในพระราชูปถัมภ์

OTHER AWARDS