สวนป่าเบญจกิตติ เฟสที่ 2-3

กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2565
ที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร
ประเภท Urban park


รางวัล

BCI Asia Top Ten Architect Awards 2022

BCI Asia

OTHER AWARDS