บ้านเฮือนธรรม จังหวัดเชียงใหม่

อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่

ปี พ.ศ. 2552
ที่ตั้ง อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่
ประเภท บ้านพักอาศัย


รางวัล

Architectural Award 2010

The Association of Siamcse Architects Under Royal Pratronage

The Faculty of Architecture, Chulalongkorn University Alumni Association

OTHER AWARDS