สถาบันอาศรมศิลป์

เลขที่ 399 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

ปี พ.ศ. 2549
ที่ตั้ง เลขที่ 399 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
ประเภท อาคารทางการศึกษา


รางวัล

The Faculty of Architecture, Chulalongkorn University Alumni Association

OTHER AWARDS