รพินทร

399 ซ. อนามัยงามเจริญ 25 แขวง ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ปี พ.ศ. 2562
ที่ตั้ง 399 ซ. อนามัยงามเจริญ 25 แขวง ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ประเภท สำนักงาน


รางวัล

ASA ARCHITECTURAL DESIGN AWARDS 2020 : GOLD AWARD

สมาคมสถาปนิกสยามในพระราชูปถัมภ์

OTHER AWARDS