โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนริมน้ำจันทบูร

จันทบูร จังหวัดจันทบุรี

ปี พ.ศ. 2554
ที่ตั้ง จันทบูร จังหวัดจันทบุรี
ประเภท งานสถาปัตยกรรมอนุรักษ์


รางวัล

รางวัลชุมชนอนุรักษ์ดีเด่น ปี 2554

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

OTHER AWARDS