อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ปี พ.ศ. 2565
ที่ตั้ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ประเภท สถาบัน / วัฒนธรรมและชุมชน


รางวัล

ASA ARCHITECTURAL DESIGN AWARDS 2022 : GOLD AWARD (Institutional Architecture)

สมาคมสถาปนิกสยามในพระราชูปถัมภ์

ASA ARCHITECTURAL DESIGN AWARDS 2022 : GOLD AWARD (Community Center, Cultural/Civic Architecture)

สมาคมสถาปนิกสยามในพระราชูปถัมภ์

OTHER AWARDS