Archive for April 2018

สถาปนิกอาศรมศิลป์คว้า 4 รางวัลเกียรติยศ IFLA ASIA-PAC LA Awards 2017

::สถาปนิก อาศรมศิลป์ คว้า 4 รางวัลเกียรติยศ งาน IFLA ASIA-PAC LA Awards 2017:: . Asia-PAC LA Awards International federation of landscape architects 2017 (IFLA )

องค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม IFLA ASIA-PAC LA Awards จัดงานเวทีระหว่างประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมอบ รางวัลภูมิสถาปัตยกรรม รางวัลเกียรติยศ (Landscape Architecture Awards Honourable mention) . เพื่อส่งเสริมความสำเร็จผลงานของสถาปนิก ภูมิสถาปนิก คัดเลือกผลงานการศึกษาและออกแบบ สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม รางวัลอันทรงเกียรติประจำปี 2017 .

Read More

TALA Awards Winning Year 2018

::สถาปนิก อาศรมศิลป์ คว้า 4 รางวัลเกียรติยศ งาน IFLA ASIA-PAC LA Awards 2017:: . Asia-PAC LA Awards International federation of landscape architects 2017 (IFLA ) องค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม IFLA ASIA-PAC LA Awards จัดงานเวทีระหว่างประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมอบ รางวัลภูมิสถาปัตยกรรม รางวัลเกียรติยศ (Landscape Architecture Awards Honourable mention) . เพื่อส่งเสริมความสำเร็จผลงานของสถาปนิก ภูมิสถาปนิก คัดเลือกผลงานการศึกษาและออกแบบ สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม รางวัลอันทรงเกียรติประจำปี 2017 . ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงภูมิสถาปัตยกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมกับคู่ค้าที่มีจิตศรัทธาและวิชาชีพอื่น ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างเมืองและสิ่งแวดล้อมของเราให้มีอนาคตที่ดีขึ้น . สถาปนิก บริษัท สถาปนิกเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด…

Read More

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบางประทุน ได้รับรางวัล ARCASIA Award 2018

คลองบางประทุน เป็นหนึ่งในย่านชุมชนชาวสวนดั้งเดิมของธนบุรีที่มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยอยุธยา (ประทุนแปลว่า หลังคา สื่อถึงต้นไม้สองข้างคลองที่ใหญ่โค้งเข้าหากันจนปิดเป็นหลังคา แสดงความเป็นชุมชนเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์) ย่านชุมชนแห่งนี้กำลังเผชิญผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาของเมือง ทำให้คลองถูกลดความสำคัญจากทางคมนาคมสัญจรหลักกลายเป็นระบบระบายน้ำ พื้นที่สวนที่เคยอุดมสมบูรณ์หลายแห่งกำลังประสบปัญหาจากสภาพแวดล้อมความเป็นเมืองและการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร กลายเป็นที่ว่างที่กำลังจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมไปกับการย้ายออกไปอยู่อาศัยที่อื่นของชาวชุมชน ชาวชุมชนที่เห็นความสำคัญของภูมิปัญญาและวิถีชาวสวนริมคลองที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ และตระหนักในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่ม “รักษ์บางประทุน” เพื่อดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมภูมิปัญญา และสร้างความตระหนักในความสำคัญของคลองในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ในเดือนมิถุนายน 2016 The Association of Siamese Architects – Community Act Network (ASA-CAN) ได้ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ จัด Place Making: Living With Water Workshop ในพื้นที่ชุมชนบางประทุน ให้กับนักศึกษาสถาปัตยกรรมจากสถาบันต่าง ๆ นักศึกษาที่เข้าร่วม Workshop ได้นำเสนอแนวความคิดในการสร้างศูนย์ชุมชนขึ้น ณ บริเวณซุ้มขายก๋วยเตี๋ยวริมสวนในชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่รวมตัวของชาวชุมชนอยู่แต่เดิม ให้เป็นพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนอย่างมั่นคงถาวร ซึ่งชาวชุมชนได้ต่อยอดแนวความคิดดังกล่าวไปสู่การสร้าง “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบางประทุน” ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆให้กับเยาวชนในพื้นที่ เป็นพื้นที่รวมตัวในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และรองรับการจัดตลาดนัดผลผลิตการเกษตรของชาวชุมชน รวมถึงเป็นสัญลักษณ์ในการสืบสานภูมิปัญญาและชีวิตของชุมชนชาวสวนริมคลอง…

Read More

อาศรมศิลป์สัญจร : อิหร่าน อู่อารยธรรมผสมผสาน ต้นสายธาร แห่งจักรวรรดิน้อยใหญ่ IRAN Color of Persia Culture of IRAN

…ผืนแผ่นดินไม่เล็กไม่ใหญ่ โยงใยอยู่กับน่านน้ำ ทะเลสาบแคสเปียน และ อ่าวเปอร์เซีย ทะเลอาหรับ ที่รองรับดินแดนของประเทศอิหร่านปัจจุบันนี้ ในอดีตได้ฟูมฟักอารยธรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 7,000 ปี โดยมิได้เคยขาดสายธารลงเลย อาณาจักรแล้วอาณาจักรเล่า ต่างชิงชัยกันเพื่อสิทธิ์ในการปกครองดินแดนแห่งนี้ เกิดเป็นอำนาจแห่งภูมิรัฐศาสตร์ที่เข้มข้นสุดประมาณแห่งหนึ่งในโลก… …สัมผัสบรรยากาศแห่งสีสันอันหลากหลาย ทั้งสีสันแห่งภูมิทัศน์ของเมืองต่าง ๆที่ตั้งอยู่ตามภูมิประเทศในลักษณะต่าง ๆ และสีสันทางความรู้สึกของพลังดันที่แฝงเร้นอยู่ในภูมิทัศน์วัฒนธรรม นิเวศน์ประวัติศาสตร์อันยาวไกล เป็นสีสันอันงอกงามมาจากอิทธิพลอารยธรรมตะวันตกบนรากฐานแห่ง อารยธรรมตะวันออก ที่ผ่านการแลกเปลี่ยน หยิบยืม และส่งต่อความคิด ศิลปะ และนวัตกรรม ที่ทำให้ฉายา “จุดบรรจบของอารยธรรม” คู่ควรกับดินแดนแห่งที่ราบสูงอิหร่านแห่งนี้มากกว่าสถานที่ใด ๆ

Read More