คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thammasat University, Rangsit, Pathum Thani

ปี พ.ศ. 2561
ที่ตั้ง Thammasat University, Rangsit, Pathum Thani
ประเภท อาคารทางการศึกษา


รางวัล

ASA ARCHITECTURAL DESIGN AWARDS 2020 : ฺBRONZE AWARD

สมาคมสถาปนิกสยามในพระราชูปถัมภ์

OTHER AWARDS