รพินทร

399 ซ. อนามัยงามเจริญ 25 แขวง ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ปี พ.ศ. 2562
ที่ตั้ง 399 ซ. อนามัยงามเจริญ 25 แขวง ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ประเภท สำนักงาน


รางวัล

Honorary Mention (Public Amenity: Institutional Buildings)

The Architects Regional Council Asia (ARCASIA)

ASA ARCHITECTURAL DESIGN AWARDS 2020 : GOLD AWARD

สมาคมสถาปนิกสยามในพระราชูปถัมภ์

OTHER AWARDS