สัมปายะสภาสถาน (รัฐสภาใหม่)

พื้นที่ราชพัชดุ ถนนทหาร(เกียดกาย)

ปี พ.ศ. 2553
ที่ตั้ง พื้นที่ราชพัชดุ ถนนทหาร(เกียดกาย)
ประเภท อาคารทางจิตวิญญาณ


รางวัล

Design Competition Winner

New Thai Parliament Design Project

OTHER AWARDS